สพม.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี “งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดเพชรบูรณ์” วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธี “งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าหน่วยงาน ทางการศึกษา/อบจ.เพชรบูรณ์/อบต.สะเดียง คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 500 ท่าน เข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 67 ปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติตลอดมา ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูร

อ่านเพิ่มเติม...