สพม.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี “งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดเพชรบูรณ์” วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธี “งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าหน่วยงาน ทางการศึกษา/อบจ.เพชรบูรณ์/อบต.สะเดียง คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 500 ท่าน เข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 67 ปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติตลอดมา ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูร

325892410_86191…

สพม.เพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ นายวิทยา เกษาอาจ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ มีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และมีความสามัคคีในองค์กร โดยนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

ผลงาน และ กิจกรรม
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com