สพม.เพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ นายวิทยา เกษาอาจ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ มีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และมีความสามัคคีในองค์กร โดยนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...